top of page
WEB4.jpg
Samen werken aan versterken van zelfleiderschap

Medewerkers die goed zijn in zelfleiderschap nemen verantwoordelijkheid in het werk èn zorgen goed voor zichzelf. Ze werken vanuit hun autonomie en intrinsieke motivatie en maken daarbij gebruik van hun sterke kanten.  En dit leidt tot energieke medewerkers die hoge kwaliteit leveren. De ideale collega's dus!

 

Maar ligt alle verantwoordelijkheid voor ontwikkeling van zelfleiderschap ook bij de zorgmedewerkers? Nee, zeker niet!

De werkomgeving kan veel invloed hebben op het zelfleiderschap. Zowel positief als negatief. Daarom is het belangrijk dat leiding, HR en andere sleutelfiguren een actieve rol innemen bij de ontwikkeling van zelfleiderschap. 

Leidinggevenden, HR professionals en andere collega's die weten wat zij kunnen doen (of juist laten) kunnen echt verschil maken. Ze kunnen medewerkers feedback geven op hun sterke kanten, een luisterend oor bieden bij dilemma's en vragen stellen over hoe het met medewerkers gaat. Daarnaast kunnen zij ook in de werkcontext voorwaarden scheppen, zodat medewerkers regie kunnen en durven nemen. En last but not least, kunnen leidinggevenden en HR door hun eigen zelfleiderschap het goede voorbeeld geven aan collega's. Zo kan een positieve spiraal van ontwikkeling naar meer plezier, energie èn effectiviteit ontstaan. 

We hebben diverse mooie in-company trainingsprogramma's voor leidinggevenden en HR professionals in ons aanbod. Hierin is zowel aandacht voor theoretische achtergrondkennis als voor de toepassing middels praktische oefeningen, direct toepasbaar in de eigen werkpraktijk. 

Deelnemers gaan bovenal aan de slag met eigen vraagstukken, zodat zij voor henzelf waardevolle resultaten behalen. 

Naast de trainingsprogramma's bieden we ook maatwerk adviestrajecten ter ondersteuning van de ontwikkeling van een passend HR-beleid.

Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan. 

Voorbeelden uit ons aanbod:

  • Leergang: Coachen en faciliteren bij zelfleiderschap - Voor leiding, HR en ambassadeurs

  • Training: Coaching bij job crafting - Voor leiding, HR en collega's

  • Team coaching ter ontwikkeling sterk team - Voor teamleider èn team

  • Advisering ontwikkeling beleid duurzame inzetbaarheid - Voor HR 

ZORG2.png

Ervaringen van deelnemers:

Een aantal reacties van oud-deelnemers:

“Ik merk dat ik meer achteroverleun in mijn gesprekken met medewerkers, waardoor ik ook met meer aandacht luister naar hun verhaal."

"De positieve en waarderende manier van in gesprek gaan helpt mij en mijn collega’s geeft meer ontspanning in gesprekken en zet aan tot actie."

"In de eerste plaats neem ik nu intrinsieke motivatie als uitgangspunt. Zowel voor mezelf als voor mijn collega’s. Want zo kunnen we echt een ontwikkeling maken naar meer bevlogenheid in ons team."

"Steeds weer vraag ik ‘Wat willen we hiermee en wat zijn onze invloedmogelijkheden’ en dat geeft een gevoel van grip."

"Het team is veel bewuster van eigen verantwoordelijkheid; communicatie is onderling meer open geworden; en het is gezellig in het team"

WEB17.jpg

Wat zegt de wetenschap hierover:

Zorgprofessionals hebben veel baat bij een omgeving die op structurele wijze werkt aan de empowerment van medewerkers. Bijvoorbeeld door hen formeel regelruimte te geven en door duidelijke informatie te geven over wat de mogelijkheden zijn.

Daarnaast is de manier waarop leidinggevenden en andere collega's zorgprofessionals coachen bij het nemen van regie van significant belang. Het biedt veiligheid om te leren en geeft zelfvertrouwen aan medewerkers. 

Door integraal te werken aan het versterken van medewerkers en teams bij het nemen van hun leiderschap, heeft de zorgorganisatie invloed op de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. 

Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Vraag vrijblijvend een strategiegesprek aan. 

bottom of page