top of page

Als echte zorgverleners geven zorgprofessionals veel energie aan anderen. Dat is fijn voor de anderen, maar daarmee lopen zij zichzelf soms voorbij. Ze vergeten om ook focus op hun eigen behoeftes te houden. Met als gevolg vermoeidheid, stress, gezondheidsklachten en verminderd werkplezier.

Gelukkig kunnen zorgprofessionals dit wel leren! Speciaal voor zorgprofessionals hebben wij de training Krachtig zelfleiderschap ontwikkeld.

In deze training van 3 groepsworkshops, aangevuld met e-learning, leren deelnemers om stap voor stap de activiteiten in hun werk- en privé-leven te laten aansluiten bij hun persoonlijke behoeftes. En dat is broodnodig in deze tijd van  hoge werkdruk en krapte op de arbeidsmarkt. 

Uit herhaald wetenschappelijk onderzoek blijkt de training bijzonder effectief!

Doelen:

 • Iedere dag goed voor jezelf zorgen

 • Gebruik maken van je unieke sterke eigenschappen

 • Leren accepteren dat niet alles te beïnvloeden is

 • Nieuwe uitdagingen durven aangaan

 • Een positieve mindset toepassen

 • Stap voor stap je eigen koers varen  

 • En bovenal doen waar je blij van wordt

Training Krachtig zelfleiderschap - leren zorgen voor jezelf - voor zorgprofessionals
ZORG3.png

Voor wie:

Verpleegkundigen, Verzorgenden, Clientbegeleiders, (para)medici en alle andere zorgmedewerkers die graag meer energie en fitheid willen ervaren in hun dagelijks leven. 

NB. De training is gebaseerd op vrijwillige inschrijving.

Ervaringen van deelnemers:

Deelnemers ervaren hun deelname aan de de training als een echt cadeau aan zichzelf. Door kleine concrete veranderingen in hun alledaagse leven aan te brengen, ervaren zij meer rust en plezier. Bovendien durven zij meer uitdagingen aan te gaan in hun werk- en privé-leven.

MEX LADY_edited.jpg

Enkele ervaringen van deelnemers:
 

“Ik ervaar door deze training veel meer rust in mijn hoofd; ik laat los waar ik geen invloed op heb” – clientbegeleider - Gehandicaptenzorg

“Ik zorg beter voor mezelf tijdens mijn vrije dagen; ik wandel nu 2 keer per week samen met mijn buurvrouw” – verpleegkundige - palliatieve zorg VVT

“Ik los niet meer alles op voor mijn collega’s, maar ga met hen in gesprek over wat zij kunnen doen en wat ik kan doen in de zorg voor onze cliënten” – huiskamer assistente - VVT 

“Ik heb de mantelzorg voor mijn ouders beter afgestemd met mijn broers, zodat ik niet meer degene ben die de meeste dingen voor onze ouders doet” – Verzorgende IG - VVT

“Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en heb gesolliciteerd op de baan die ik graag wil, maar waarvoor ik eerst niet durfde te solliciteren” – Verpleegkundige - Ziekenhuis

“Ik heb een andere tafel gekocht, waardoor ik mijn creatieve hobby weer heb kunnen oppakken” – Verzorgende IG - VVT

“Ik ben in gesprek met mijn leidinggevende om samen te kijken hoe we bepaalde zorg voor onze cliënten beter kunnen afspreken binnen het team” – Verpleegkundige - VVT

ZORG2.png

Bewezen effectief!

Middels herhaald wetenschappelijk onderzoek (Van Dorssen-Boog, 2022) is bewezen dat zorgprofessionals duurzaam effect ervaren van de training! 

Zorgprofessionals leren om regelmatig stil te staan bij hoe het met henzelf gaat en te veranderen wat zij anders willen.

Zodoende ervaren deelnemers na afloop:

 • Meer werkplezier

 • Meer vitaliteit

 • Meer gezondheid

 • Beter algemeen functioneren in het werk

 • Meer vertrouwen in loopbaankansen

Wil je deze training ook binnen jouw zorgorganisatie aanbieden?

bottom of page